06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 27 september 2018. 

 

 

De Erfenis Expert is een in 2012 opgericht juridisch kantoor, gespecialiseerd in alles wat met erfenissen te maken heeft. Wij zijn u van dienst vóór en na een overlijden. We geven juridisch advies bij het plannen van uw eigen nalatenschap en verzorgen ook de benodigde notariële aktes, zoals uw testament.

Daarnaast staan we u bij tijdens de afhandeling van een nalatenschap. Ook met alle praktische zaken die geregeld moeten worden bij een overlijden. We combineren up-to-date kennis met uitgebreide ervaring om u goed van dienst kunnen zijn. Ongeacht de omstandigheden, de omvang van de nalatenschap of de mogelijke problemen die er spelen.

 

     

Werkgebied

Ons kantoor is gevestigd in de regio West-Friesland, maar we zijn actief in heel Nederland. Door de moderne communicatie-mogelijkheden is het ook mogelijk om op grotere afstand te adviseren of een nalatenschap af te wikkelen.

Standaard: dienstverlening aan huis

Wilt u ook gewoon thuis uw erfenis regelen? Wij komen standaard bij u aan huis, zonder extra kosten*. Als er (notariële) aktes getekend moeten worden, zoals bijvoorbeeld uw testament, dan gebeurt dat ook gewoon bij u thuis. Komt u liever naar ons kantoor in Twisk? Dat kan natuurlijk ook. 

*binnen Noord-Holland, met uitzondering van Texel

Heeft u een Omringpas? Dan krijgt u bij ons 10% korting

 

NIEUWS

22 augustus 2018: Zuiver aanvaard hebbende erfgenamen mogen van de rechter niet alsnog beneficiair aanvaarden. Ze zijn met hun eigen vermogen aansprakelijk voor het betalen van de vaderlijke erfdelen aan de andere kinderen (die wel beneficiair aanvaard hebben) bij het overlijden van moeder. Lees verder...

5 april 2018: Zuiver aanvaard hebbende erfgenamen worden niet beschermd. Zij hadden beneficiair moeten aanvaarden nu een deugdelijke administratie ontbrak. Lees verder...

27 november 2017: Geen correcte rente betaald over papieren schenkingen? Dan alsnog erfbelasting betalen. Wil je dus erfbelasting besparen met een papieren schenking, denk dan goed om de rente! Lees verder...

19 augustus 2017: Gevolmachtigde bewaart enkele maanden € 120.000 van volmachtgeefster thuis in zijn kluis. Aansprakelijkstelling door (mede)erfgenamen van volmachtgeefster wanneer geld (met kluis en al) wordt gestolen bij woninginbraak. Lees verder...

2 augustus 2017: Erfgenamen willen alsnog beneficiair aanvaarden en verzoeken Kantonrechter hun verwerping ongedaan te maken. Onmogelijk: eens opgegeven blijft opgegeven! Lees verder...

22 juli 2017: Belastingdienst maakt fout: toepassing goedkopere tariefgroep kind, in plaats van broer. De aanslag is dus veel te laag, maar volgens de Rechtbank Gelderland is geen navorderingsaanslag mogelijk. Lees verder...

15 juli 2017: Executeur aansprakelijk na verdelen erfenis zonder legitieme portie uit te betalen Zijn broer had een beroep gedaan op de legitieme portie, maar de executeur had deze niet voldaan, doch de erfenis verdeeld over de erfgenamen. De executeur is volgens het Hof persoonlijk aansprakelijk voor het bedrag van de legitieme portie inclusief rente en proceskosten. Lees verder...

7 juni 2017: Echtscheiding ondanks verzoening Man en vrouw wensen niet meer te scheiden, maar hoger beroep tegen de echtscheidingsbeschikking is niet mogelijk. Zij kunnen echter wel nalaten de beschikking binnen zes maanden in te schrijven. Lees verder...

15 mei 2017: Afschaffing algehele gemeenschap van goederen ingevoerd op 1 januari 2018. Trouw je na 31 december 2017 en maak je geen huwelijkse voorwaarden, dan blijft ieders voorhuwelijks vermogen buiten de gemeenschap, evenals schenkingen en erfenissen. 

28 maart 2017: Eerste Kamer akkoord met afschaffing algehele gemeenschap van goederen Na invoering van deze wet zal slechts een beperkte gemeenschap van goederen gelden als je geen huwelijkse voorwaarden maakt voordat je trouwt . Lees verder...

1 januari 2017: Grote vrijstelling schenkbelasting Onder bepaalde voorwaarden mag er weer € 100.000 worden geschonken. Laat u goed voorlichten om maximaal te profiteren van de regeling.

9 juni 2016: Erfgenamen beter beschermd tegen schulden Bepaalde gedragingen van een erfgenaam leiden niet meer tot zuivere aanvaarding en aansprakelijkheid voor de schulden van de overledene. Lees verder...

7 januari 2016: Samenwoner onterft partner door geboorte kind Het testament kwam te vervallen door de bepaling in het testament dat de partner zou erven bij overlijden zonder kinderen. Lees verder...

19 november 2015: Hof benoemt professionele bewindvoerder bij ruziënde broers en zusters van rechthebbende De broers en zusters van rechthebbende verzoeken de rechter om een andere bewindvoerder dan hun broer/zus te benoemen voor hun demente broer/zus. Rechter benoemt daarop een onafhankelijke derde. Lees verder...

31 augustus 2015: Gehuwd kind kan als mantelzorger recht hebben op grote vrijstelling erfbelasting Mantelzorgontvanger moet ongehuwd zijn, maar mantelzorger mag gehuwd zijn. Onder voorwaarden zijn ouder en kind partners voor de erfbelasting. Lees verder...

27 mei 2015: Uit eten op kosten van de overledene betekent nog geen zuivere aanvaarding Een eenvoudig etentje voor overleg over de afwikkeling betalen met de pinpas van de overledene is geoorloofd. Beoordeling per geval, dus pas op! Lees verder...

Special erfrecht in Omringmagazine In januari 2014 verscheen een erfenisspecial in het magazine, met medewerking van De Erfenis Expert.

'Starter van het kwartaal' Rabobank. De Erfenis Expert werd op 1 oktober 2013 verkozen tot 'Starter van het Kwartaal' door Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland. Er verscheen onder meer een artikel en er was een interview op Radio Hoorn in het programma 'Westfriesland in bedrijf'. 

 

Laat uw spaargeld niet op gaan aan de EIGEN BIJDRAGE VOOR ZORG. Neem in uw testament een 'zorgbijdrage-clausule' op. Gaat na uw overlijden uw partner naar het verpleeghuis, dan krijgen uw kinderen alvast hun erfdeel. Ook schenken helpt.
Heeft u al een LEVENSTESTAMENT? Voorkom een bewind. Bepaal nu alvast zèlf wie uw belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Lees verder...

 

DIRECT CONTACT